Als feitelijke vereniging is DPW in het bezit van privégegevens van haar leden. In het kader van de nieuwe “Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR) moeten we van onze leden de toestemming vragen om deze gegevens te houden.

Om dit mogelijk te maken, hebben we een privacybeleid opgesteld.

 

PRIVACYBELEID

 

  1. De gegevens die DPW van haar leden houdt dienen uitsluitend voor de eigen interne werking
  2. De bestuursleden van DPW verbinden zich ertoe om de privégegevens van hun leden niet aan derden over te leveren, behalve als de leden hiervoor uitdrukkelijk hun toestemming hebben gegeven.
  3. De gegevens die DPW van haar leden houdt zijn:
   • Naam en Voornaam
   • E-mailadres
   • Telefoonnummer
   • Adres
   • Geboortedatum
   • Nationaal nummer
   • Betalingen (lidgeld,…) die de leden aan DPW hebben uitgevoerd
   • Foto’s
  4. Deze gegevens zijn opgeslagen als volgt:
   • Op een degelijk beveiligde computer
   • Op een offline harde schijf
   • In de cloud: onedrive, niet gedeeld
   • Bij volgende dienstverleners en partners:
     • Mailchimp – mailing service (AVG naleving)
     • Sporta – federatie en verzekering (AVG naleving)
     • YNWA vzw.
   • Wat betreft de foto’s, op een publieke website, https://www.pajotsewalkers.be
  5. De toegang van de webpagina “fotogalerij” is beschermd met een wachtwoord dat jaarlijks wordt veranderd en alleen aan de leden wordt gecommuniceerd.
  6. DPW verbindt er zich toe om haar leden vooraf te informeren als dit privacybeleid wordt aangepast
  7. Elk lid kan te allen tijde de gegevens opvragen die DPW over hem/haar houdt
  8. Elk lid kan te allen tijde vragen om zijn/haar gegevens te wissen. DPW zal alle gegevens in haar bezit wissen en de derde partijen informeren over de vraag van het lid. Dit zou wel betekenen dat de persoon die het verzoek indient op termijn zijn/haar lidmaatschap aan de vereniging verliest.
  9. DPW zal jaarlijks, bij de vernieuwing van de lidmaatschap, de leden om toestemming vragen om de persoonlijke gegevens te houden en te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid.
  10. Leden die de toestemming niet geven of jaarlijks niet vernieuwen zullen van alle DPW-lijsten worden geschrapt. Dit betekent wel dat ze niet meer op de hoogte zullen kunnen worden gehouden van de activiteiten van de vereniging.

 

Opgesteld te Itterbeek op 01.05.2018

Formulier

 

Gelieve het formulier hieronder te willen invullen en versturen. Zonder toestemming van het lid zijn we verplicht om al zijn/haar gegevens te schrappen, waardoor hij/zij niet meer op de hoogte zal kunnen gehouden worden van onze activiteiten

naam